گذرواژه

رمزگشايي فايل­هاي رمزشده، يكي از نيازهاي اصلي سيستم­هاي امنيتي مي­ باشد.

برنامۀ گذرواژه حملات مختلف را بر روي فايل­هاي مختلف انجام مي­دهد.

اين برنامه داراي قابليت­هاي زير است:

 • پشتيباني از روش­هاي حملۀ ديكشنري و جستجوي فضاي حالت
 • پشتيباني از فايل­هاي زير:
  • PDF
  • Zip
  • Office(97-2003)
  • Rar
  • True crypt
  • 7zip
  • Sfx
  • Office 2007
  • Office 2010
 • توانايي تقسيم فضاي حمله برروي پردازنده­هاي مختلف
 • ذخيره­سازي خودکار برنامه در فواصل زماني مشخّص به انتخاب كاربر
 • توانايي مشخّص­كردن بعضي از حروف مشخّص شدۀ گذرواژه توسط كابر
 • اين نرم­افزار سرعت اجرا و حافظۀ مصرفي خود را با رایانۀ كاربر منطبق می­کند.
 • ابزاري مفيد جهت به­دست آوردن گذرواژۀ مربوط به فايل­هاي مختلف