(MOF)

جامدات بلوری و کریستالی با توجه به نوع پیوند شیمیایی موجود در بین آنها به سه دستۀ زیر تقسیم می­شوند:

 • زئولیت‌های معدنی (پیوند کووالانسی)؛
 • ترکیبات لایه‌دار و بلورهای یونی (پیوند هیدروژنی و یونی)؛
 • چارچوب‌های فلزی آلی (MOF)؛

این مواد به‌دلیل قابلیت‌های زیر در مهندسی شیمی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند:

 • جذب سطحی بی‌نظیر؛
 • تبادل یونی؛
 • خواص کاتالیزوری.

چارچوب‌های فلزی آلی دارای پیوندهای کوئوردینانسی بوده و از تعامل بین یک گرۀ فلزی و یک لیگاند (اتصال‌گر آلی) تشکیل می‌شود.

از جمله کاربردهای مهم این دسته از مواد بلوری و متخلخل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ذخیره‌سازی گازها؛
 • جداسازی مولکولی از مخلوط‌های گازی و مایع؛
 • کاتالیست‌ها؛
 • خاصیت حسگری، مغناطیسی، لومینوسانس و اپتوالکتریکی.

مزایا و محدودیت‌های استفاده از چارچوب‌های فلزی آلی به شرح زیر است:

 • کنترل طراحی این ساختارها از نظر اندازۀ حفره با توجّه به لیگاند مربوطه؛
 • داشتن حفره‌های سختی که در اثر حرارت یا ایجاد خلاء تخلیه می‌شوند؛
 • دانسیتۀ پایین (2/0-1 گرم بر سانتی متر مکعب)؛
 • سطح ویژۀ بالا؛
 • حجم حفره‌های بزرگ؛
 • امکان اصلاح‌کردن با توجه به گروه‌های آلی (قطبی-غیرقطبی-اسیدی)؛
 • افزایش اندازۀ حفره با افزایش اندازۀ لیگاند.

سنتز

روش­های سنتز MOF

 • روش هیدروترمال؛
 • روش سنتز در دمای اتاق؛
 • روش سنتز در محیط ناهمگن؛
 • روش سنتز آیونوترمال؛
 • روش سنتز الکتروشیمیایی؛
 • روش سنتز مایکروویو.

 

شرایط سنتز

MOF ها به‌طور معمول توسط ساخت محلول سنتز می‌شوند و منبع گره‌های فلزی یک نمک هستند. از جملۀ این نمک‌ها عبارتند از:

 • هالیدها؛
 • نیترات‌ها؛
 • پرکلرید؛
 • هیدروکسید.