تهیه پروتکل های استخراج DNA

یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های بخش پزشکی قانونی، دست‌یابی به تکنیک‌های تشخیص هویت اشخاص مجهول‌الهویه است که پیش­نیاز اساسی آن استخراج مادۀ ژنتیکی از تمام نمونه‌های زیستی ممکن از یک فرد است که این نیاز اساسی با انجام این پروژه حاصل شده ‌است.

آنالیز DNA نقش بسیار مهمی در تعيين هوّيت اجساد مجهول‌الهويه، شناسایی قربانیان بلایای دسته­جمعی و اجساد سربازان جنگی دارد. امروزه این تکنیک از اصلی‌ترين روش‌های تعيين هوّيت افراد محسوب می‌شود؛ که به‌طور معمول DNA مورد نياز از نمونه‌های زیستی مختلف از قبيل سیگار، آدامس، لکة خونی، مو، ناخن، دندان، استخوان و... استخراج مي‌شود. به‌دست­آوردن DNA با غلظت و کیفیت مناسب در اجساد سوخته و همچنین اجسادی که چندين روز تا چند ماه از زمان مرگ آنها گذشته و یا مدتی در آب غوطه­ور بوده‌اند، به‌علّت تجزیة DNA با مشکلات زیادی همراه است؛ به‌طوری که فساد جسد باعث از بين رفتن بافت‌های نرم می‌شود و درنتيجه مولکول DNA توسط اندونوکلئازها تجزيه و نيز واکنش زنجيره‌ای پلی‌مراز توسط محصولات ناشی از فساد نعشی مهار می‌شود. به همين دليل در اين موارد بافت‌های سخت از قبيل ناخن، دندان و استخوان منابع مناسب‌تری برای استخراج DNA در تحقيقات در زمینۀ تعیین هویت محسوب مي‌شوند. اولین قدم در زمینۀ تشخیص هویت، استخراج مادۀ ژنتیکی از تمام نمونه‌های قابل استفاده است که این هدف توسّط متخصصان گروه زیست­شناسی حاصل شده است.

پروتکل­‌های مختلف استخراجی:

  • استخراج DNA از نمونه‌های بسیار کم و قدیمی؛
  • به‌دست آوردن مادۀ ژنتیکی از تمام نمونه‌های زیستی؛
  • کیفیت مناسب مادۀ ژنتیکی استخراج‌شده.
  • تشخیص هویت نمونه‌های مجهول؛
  • تست پدر-فرزندی؛
  • تهیۀ بانک ژنتیکی برای مجرمان سابقه‌دار؛
  • تهیۀ بانک ژنتیکی برای سربازان و افرادی با مشاغل پرخطر؛
  • شناسایی اجساد مجهول‌الهويه، قربانیان بلایای دسته‌جمعی و اجساد سربازان جنگی.