تارا

اين نرم ­افزار با هدف طراحي و تحليل الگوريتم‌هاي رمزنگاري طراحي شده است.

دانلود نسخه نرم افزار

نرم‌افزار تارا به طراحان و تحليل‌گران الگوريتم‌هاي رمزنگاري اين امكان را مي‌دهد كه بتوانند به­راحتي  با استفاده از اجزاي پايه (مانند
S-Box، P-Box،LFSR،NLFSR، عمليات منطقي XOR، NOT، OR، AND انتقال، چرخش و ...) ، توابع متداول رمزنگاری (توان­رسانی، معكوس كنند و...) و همچنين اجزاي مرکب جديد، (قابل ساخت با زبان سطح بالا توسط کاربر)، به سرعت الگوريتم‌هاي موردنظر خود را طراحي و يا رفتار الگوريتم طراحي شده را در برابر حالت‌هاي مختلف بررسي نمايند. بی­ن یازی طراح و تحلیل­گر از برنامه­نویسی و پیاده­سازی سطح پایین، مزیّت اصلی این اثر است که به آنان کمک مي­کند تا در مراحل طراحي و تحليل، پروژۀ خود را درعمل آزمايش كند.

 • قابليت به‌کارگيري اجزاي پايه، جهت طراحي رمزهاي بلوکي و جرياني
 • قابليت اضافه­کردن و به‌کارگيري اجزاي مرکب جديد
 • امکان بزرگ‌نمايي، نسخه‌برداري، ويرايش، گزارش‌گيري و ذخيره­سازي پروژة در حال ساخت
 • واسط بصري و بسيار کاربرپسند
 • تعريف S-Box و P-Box به دو صورت دستي و از طريق فايل
 • توليد متن آشکار به سه صورت تصادفي، مقدار ثابت و از طريق فايل
 • بي‌نياز كردن طراح از برنامه­نويسي سطح پايين
 • امکان تعريف اجزای پايۀ جديد توسط کاربر (به زبان C++ و ...)
 • پياده‌سازي چهار چوب آزمايشگاه، توسط زبان Java و درمحيط Eclipse
 • قابل اجرا در نسخه‌هاي مختلف ويندوز XP و VISTA
 • داراي قفل سخت‌افزاري جهت حفظ امنيت
 • طراحي الگوريتم‌هاي رمز بلوکي (SPN، فيستل، تركيبي و ...)
 • بررس و تحليل الگوريتم‌هاي رمز بلوکي (SPN، فيستل، تركيبي و ...)
 • طراحي و تحليل الگوريتم‌هاي رمز جرياني (با LFSR، S-Box و ...)
 • انجام پايان­نامه­هاي دانشگاهي در زمينة طراحي و تحليل الگوريتم‌هاي رمزنگاري