درک بهتر چگونگی تولید اکسیژن توسط ستارگان
به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از ساینس‌دیلی، دستگاه جدید پرتو گاما که توسط مهندسان دانشگاه ورشوی لهستان تولید شده است، به دانشمندان اجازه خواهد داد تا انواع واکنش‌های شیمیایی و رفتار‌های ذرات را که منحصر به داخل ستارگان است، بررسی کنند. نمونه پیش‌ساختی از آشکارساز ذرات موسوم به آشکارساز کوچک eTPC اخیرا آزمایش اولیه خود را به پایان رسانده است. آزمایشات بیشتری در آینده بر روی این دستگاه انجام خواهد شد و تجربیات رسمی با استفاده از آشکارساز با اندازه واقعی در سال ۲۰۱۸ آغاز خواهند شد. امید است که این آشکارساز جدید به فیزیکدانان نجومی در درک بهتر از چگونگی و چرایی تولید اکسیژن توسط ستارگان کمک کند. اکسیژن عنصر نسبتا نادری در جهان بوده که برای حیات ضروری است. تنها یک نوع خاص از احتراق ستاره‌ای می‌تواند اکسیژن تولید کند و آن هم ستارگانی هستند که همه هیدروژن خود را سوزانده و تنها از هلیوم برخوردارند. به گفته محققان، اکسیژن می‌تواند به عنوان خاکستر احتراق ترموهسته‌ای کربن توصیف شود. ستارگان در مراحل مختلف تکامل می‌یابند. در اولین مرحله، آن‌ها هیدروژن را به هلیوم و سپس هلیوم را به کربن، اکسیژن و نیتروژن تبدیل می‌کنند. عناصر سنگین‌تر نیز در مراحلی بعدی شکل می‌گیرند. اکسیژن در مرحله هلیوم‌سوزی ایجاد می‌شود. در حالت نظری اکسیژن می‌تواند با سرعت بیشتری تولید شود. اگر ستاره با اتمام هلیوم روبرو شده و به مرحله بعدی تکامل خود برود، نسبت بین کربن و اکسیژن متفاوت خواهد بود. دانشمندان برای درک بهتر از این مسائل قصد دارند هسته مولکول‌های گاز مختلف را با فوتون‌های پرانرژی منفجر کرده و تابش گامای قدرتمند موجود در اتاق موتور ستارگان را شبیه‌سازی کنند. این تحقیق در مجله Acta Physica Polonica B منتشر شده است.