قیمت : 
2.500.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

زمینه های کاربردی:

● مهندسي، علوم پايه، كشاورزي، بيوتكنولوژي و ساير

 خاصیت قابل اندازه گیری:

● فيزيكي، ساختار، اندازه، بيولوژيك

● اندازه گیری ابعاد، قطر و مرز دانه ها

● مطالعه ساختار میکروسکوپی مواد و شناسایی فازهای مختلف 

دقت اندازه گیری:

●2/5 آنگستروم

● ساختار داخلی مواد تا بزرگنمایی 620000 مرتبه

 

شرایط پذیرش نمونه:

● نمونه باید حتما به صورت پودری باشد.

       ● عکس SEM لازم است.