قیمت : 
2.550.000 ریال
واحد خدمات : 
ساعت

نام کامل دستگاه به فارسی : میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی

نام دستگاه به لاتین:  Environmental Scanning electron microscope

شرکت سازنده : Philips

مدل دستگاه : XL30

کاربردها:

        انواع آنالیز : MAP, EBSD, SE, BE, EDX, Hot Stage Microscopy, Cold Stage Microscopy

        تهیه تصاویر با بزرگنمایی بالا با دتکتورهای BE  و SE

       بررسی سطوح شکست ( Fractography)

       بررسی آخال ها(Inclusion )، توزیع اندازه ذرات پودر ها، بررسی مورفولوژی پودرها

       بررسی سطوح پوشش

       بررسی های زیست شناسی( شکل باکتری ها و.....)

       میکروآنالیز عنصری EDS  از عنصر بور(B) با عدد اتمی 5 به بعد

       آنالیز MAP   وتهیه تصویر توزیع عناصر در یک نمونه

       آنالیز EBSD  جهت بررسی های کریستالوگرافی.

      بررسی نمونه ها و تهیه تصاویر در دماهای بالا تا 1500درجه سانتیگراد

      بررسی نمونه ها و تهیه تصاویر در دماهای پایین تا30-درجه سانتیگراد