قیمت : 
100.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

نام کامل دستگاه به فارسی : طیف بین مرئی – فرابنفش

نام کامل دستگاه به لاتین : Ultraviolet-visible spectroscopy

شرکت سازنده : Shimadzu

مدل دستگاه : UV- 160 A