قیمت : 
500.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

مشخصات:

نام کامل دستگاه به فارسی : طیف سنجی رامان

نام کامل دستگاه به لاتین : HANDHELD RAMAN ANALYZER 

شرکت سازنده : RIGAKU

مدل دستگاه : FIRSTGUARD™ 

 

کاربردها

●شناسايي اثرات آماده سازي در ساختار شيشه­اي

● آناليز پليمرها

● تعيين اختلال ساختاري در گرافيت­ها

●تعيين ساختار سطح كاتاليزورهاي اكسيد فلزي

● شناسايي محصولات خوردگي

●شناسايي سطح الكترودهاي فلزي