قیمت : 
500.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

کاربردها: 

● آسیاب پودرها حداکثر  با سرعت 400 دور بر دقیقه

●قابلیت آسیاب در داخل سیال تا حجم 500 میلی لیتر

● کاهش اندازه دانه پودر تا زیر 1 میکرون

قیمت، براساس نوع ماده و اندازه نمونه بعد از آسیاب قابل تغییر می باشد.