قیمت : 
500.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

کاربردها: 

●خردایش کلوخه تا  1 سانتیمتر

●کاهش اندازه کلوخه تا زیر 10 میکرون

●تبدیل سنگ معدن به پودر

قیمت، براساس نوع ماده و اندازه نمونه بعد از آسیاب قابل تغییر می باشد.