قیمت : 
400.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

نام کامل دستگاه به فارسی : فلوئورسانس اشعه ایکس

نام دستگاه به لاتین:  X-Ray Diffraction

شرکت سازنده : Thermo

مدل دستگاه : Niton XL3t