قیمت : 
1.500.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

نام کامل دستگاه به فارسی : پلاسمای جفت شده القایی- اسپکترومتری نوری

نام دستگاه به لاتین:  Inductivity Coupled Plasma- Optical Emission Spectrometr

 شرکت سازنده : Perkin-Elmer

 مدل دستگاه : 5300 DV