قیمت : 
از 25.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

نام کامل دستگاه به فارسی : طیف بین مادون قرمز تبدیل فوریه

نام دستگاه به لاتین : Fourier Transform Infrared Spectroscopy

شرکت سازنده : Perkin Elmer  

مدل دستگاه: Spectrum 400

کتابخانه : BioRad

 کاربردها: 

  ● تهیه طیف FTIR و NIR از نمونه های جامد، مایع و پلیمری به صورت جذبی و عبوری

 ● آنالیزجوهرها ی فتوکپی و پرینترها

 ● آنالیز وکنترل کیفی ترکیبات شیمیائی

 ● آنالیز پلیمرها ( لاستیک- پلاستیک و چسبها)

 ● آنالیزالیاف و فیبرها به روش پیرولیز

 ● آنالیز رنگهای صنعتی

 ● مجهز به کتابخانه الکترونیکی Bio RAD با بیش از 400 هزار ترکیب شیمیائی شامل مواد پلیمری، انواع چسب، آفت کش ها، حلال های آلی، انواع رنگ، مواد معدنی و ....