اعتبارات پژوهشی در دانشگاه‌ها فقط صرف هزینه‌های پژوهشی شود
به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر وحید احمدی، برنامه‌های حوزه معاونت پژوهش و فناوری را در محورهای تغییر نظام فکری دانشگاه‌ها به پژوهش محوری مبتنی بر فناوری و نوآوری و تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین دانست و افزود: توسعه زیرساخت‌های پژوهشی فناوری و نوآوری، توسعه کسب و کار دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از دیگر برنامه‌های این معاونت است. وی تنوع بخشی به منابع مالی پژوهش و فناوری و تامین و مصرف آنها با گرایش به افزایش سهم غیردولتی، گسترش ارتباطات بین المللی در حوزه علم و فناوری را با اهمیت ارزیابی کرد و گفت : تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، طراحی و استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری، مدیریت و راهبری مناطق ویژه علمی، تجاری سازی شرکت های دانش بنیان از دیگر محورهای مهم این معاونت است. وی در ادامه به امور مورد تاکید حوزه معاونت پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: تدوین و ارائه طرح جامع آموزشی، پژوهشی و عمرانی بر اساس برنامه راهبردی موسسات آموزش عالی و اتخاذ تمهیدات لازم برای جهت دهی تحقیقات اعضای هیات علمی ضروری است. وی تخصیص درصدی از بودجه هر موسسه آموزش عالی به منظور اجرای ماموریت‌های توسعه فناوری، فراهم آوردن شرایط برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، بازاریابی و فروش محصولات دانشگاهی و ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان را مهم ارزیابی کرد و گفت: تخصیص حداقل 15 درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها و حداقل 40 درصد از اعتبارات موسسات پژوهشی به هزینه‌های پژوهشی و همچنین توسعه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های مجازی از محورهای مورد تایید این حوزه است. وی افزود: برنامه ریزی برای هم افزایی پارک‌های علم و فناوری، تاکید بر افزایش سهم درآمدهای اختصاصی از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی و تعریف پروژه های مشترک و برنامه ریزی عملیاتی آنها، از دیگر امور مهم مورد تاکید معاونت پژوهش و فناوری است. وی به نقش هیات امنای دانشگاه‌ها در بخش پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: هیات‌های امنا باید تلاش کنند تا اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی امکان جابه جایی نداشته باشد و اعتبارات پژوهشی صرف پژوهش شود.